Calcio

Domaren Nicola Rizzoli i intervju om bl a domarstilar och GLT

Italiens kanske bästa och mest rutinerade domare Nicola Rizzoli intervjuades av Radio Rai om domarstilar, tekniska hjälpmedel och skillnader mellan Italien och övriga Europa.

Har sättet att döma förändrats?

– Helt klart. Även regelverket har förändrats. Man anpassar sig till spelets hastighet och till viljan att se fler gjorda mål. Tolkningarna uppfyller denna önskan men ofta så finns det många steg som konfunderar. Inte inom domar-världen men är man lite efter på olika sätt så kan man bli konfunderad.

Är det stor skillnad mellan Italien och Europa?

Ja absolut. Från domarhåll finns det inte ett annat förhållningssätt. De flesta spelarna respekterar reglerna och motståndaren och spelet blir då enklare. Utomlands finns stor stor respekt för domaren och det blir lite enklare att döma och möjligheten för domaren att låta spelet flyta blir större.

Finns det olika domarstilar?

– Nej, det skulle jag inte vilja säga. Det måste finnas likformighet på europeisk nivå. Motiven som leder till olika bedömningar beror framförallt på hur domarna tolkar spelet och spelarna. I Italien blir taktiken ofta mycket aggressiv och förstörande. Då beror det mycket på taktiken och inte på domaren.

Även i England har domarstilen förändrats..

– Att justera saker kring fotbollen och kring matcherna har varit nödvändigt. Om de även i England har förstått att de måste blåsa mer beror det på att det behövdes, precis som vi har börjat blåsa mindre. Detta kommer framförallt ifrån bestämmelser från UEFA. Det måste nämnas att den tidigare attityden berodde på lokala traditioner men nu har globaliseringen gjort att stilen är mer enad.

Vad tycker du om tekniska hjälpmedel på planen?

– Jag kan bara uttrycka min egen åsikt. Man ska skilja mellan tekniska hjälpmedel och repriser. Allt som ger objektiva svar, såsom om bollen är ute eller inne, är definitivt användbart. Idag finns det bara Goal Line Technology. Problemet är att finna teknik som kan ge ett omedelbart och objektivt svar. Angående repriser däremot är jag mycket tveksam. I många fall upplever domaren kontakten på sitt sätt, hur skulle då slow-motion kunna hjälpa?

Behövs repriser för att utreda handssituationer?

– Tolkningen av handssituationen är tydlig: vill en försvarare hindra bollen med kroppen och tar bollen med handen så är det hans fel. Annars är det tvärtom.

Vad tycker du om målområdesdomare?

– Det finns med främsta anledning för att bedöma om det är mål eller ej och fram tills idag har det inte begåtts några fel i Serie A. Deras närvaro behövs och ger en bra kvalitet på bedömningen.

Robin Blommé
robin@solocalcio.se

Relaterade artiklar