Parma

Dokument: Sanningen om Parmas förfall

Parmas allvarliga situation har varit hett stoff i media de senaste veckorna. Det är många som frågar sig hur det har kunnat gå så här långt utan att någon har agerat. Vart har det italienska fotbollsförbundet varit? Vart har övriga myndigheter varit? Varför har ingen stoppat Parmas ekonomiska blödning förrän nu?

Tidningen Il Fatto Quotidiano avslöjar dock att det italienska fotbollsförbundet och alla organ har varit medvetna om Parmas situation sedan ett år tillbaka, men ingen har agerat för att förhindra ett totalt förfall förrän nu när Serie A-spelet varit i riskzonen. Kommissionen för tillsyn av professionella fotbollsklubbar, COVISOC, gjorde en grundlig kontroll av Parmas ekonomi under våren 2014, rättare sagt i april månad. De såg att Parma hade enorma skulder bakom sig och att klubben inte hade betalat ut löner till spelare. COVISOC skickade en rapport till det italienska fotbollsförbundet att den finansiella krisen var ett faktum och att kraschen var nära förestående men larmet passerade förbi obesvarat. Det enda fotbollsförbundet gjorde var att ta ifrån klubben dess Europa League-plats. Efterföljande kontroller under sommaren visade att det inte fanns några hinder för att godkänna klubbens Serie A-licens.

Il Fatto Quotidiano har fått tillgång till den rapport som upprättades av COVISOC den 17:e april 2014. Kommissionen belyser de enorma skulder, särskilt till leverantörer som Parma har haft. Skulderna uppgick till mer än 33 miljoner €. Dessutom har klubben haft skatteskulder på 47 miljoner €, något som dock inte är ovanligt i fotbollsvärlden. Förutom detta har klubben haft skulder mot tredje part; detta kan vara allt från vaktbolag på arenan till bränsleräkningar och diverse övrigt. Den höga siffran på skulderna visar på att det inte är en enkel försening; klubben har inte betalat dessa kostnader på över ett år! Det har även funnits skulder på 70 miljoner € till fordringsägare, men det mesta har nu beslagtagits. Samtidigt var värdet av klubbens reservfond mer eller mindre noll: det existerade bara 280 000 €.

Det finns ett stort problem i systemet i den italienska fotbollen. Kraven för att erhålla licens för Serie A och Serie B beaktar endast de skyldigheter som klubbarna har gentemot sina egna anställda. Det innebär kort och gott att om klubbarna inte har några skulder till sina spelare eller anställda så erhåller man licens för spel i de två högsta italienska fotbollsdivisionerna. Reglerna tar ingen hänsyn till huruvida en fotbollsklubb har övriga skulder, till leverantörer eller till underleverantörer. Vid inspektionen i april förra året noterades även att en del löner inte betalats ut sedan december 2013. När kritik nu höjts mot ligaförbund och fotbollsförbund har det viftats bort med kommentarer som ”det italienska systemet är ett av de mest effektiva i Europa”. Men COVISOC:s rapport från april förra året bevisar på motsatsen, att det finns stora brister i systemet.

Il Fatto Quotidiano har talat med en källa inom COVISOC, som ber om att få vara anonym. På frågan om de var säkra på att Parma skulle krascha svarar källan: ”Det beror på. Fotbollsklubbarna har ofta stora hål, men som sedan fylls igen av presidenterna. Vi förutsatte att detta ingripande skulle ske.” Det var dock rimligt att ha sina tvivel kring detta: de räntebärande investeringarna i klubben var oförändrade jämfört med en tidigare kontroll. ”Symptom på det faktum att klubben inte ville tillföra pengar för att balansera upp underskottet. Eller så kanske man inte kunde det”, menar den anonyma källan inom COVISOC. Vi ska heller inte glömma att nämna andra störande element, såsom höga kostnader för skattetvister men också civila rättstvister, miljonskulder till åklagare och onormala avvikelser mellan årsbudgeten och halvårsbudgeten. ”En heltäckande, väldigt klar bild för alla som är experter inom budget-området: det fanns en oroande brist på balans rörande likviditeten, och fotbollsförbundet informerades om detta”, tillägger källan. Faktum är att slutsatsen från COVISOC:s rapport var tydlig. Det tillsattes även en paragraf utöver det format som normalt används, i syfte att betona allvaret i siffrorna. COVISOC betonade att ”trots den betydande förlusten har det inte vidtagits några åtgärder som föreskrivs i paragraf 2446 i Civillagen”. COVISOC:s experter stigmatiserade den ekonomiska situationen i klubben som ”ett lidande” och det föreslogs en närmare kontroll av situationen av det italienska fotbollsförbundet.

Den enda konsekvensen utifrån denna inspektion och rapporten från denna blev att Parma exkluderades från Europa League, men det verkliga problemet från rapporten föll för döva öron. Trots efterföljande kontroller fann fotbollsförbundet inget ovanligt. Först i oktober vidtog fotbollsförbundet åtgärder då löner inte hade betalats ut sedan sommaren och man bestraffade klubben med poängavdrag, men då var det redan för sent. ”Det italienska fotbollsförbundet hade kunnat göra en mer djupgående kontroll av vissa punkter, såsom kontroll av ägaren, insamlingen av fordringar och lämpligheten för storleken av reservfond. Jag vet inte om detta gjordes, men det jag kan säga är att om riktiga kontroller gjordes skulle vi inte vara i det här läget”, avslutar den anonyma källan från COVISOC. Il Fatto Quotidiano har försökt nå en av inspektörerna som upprättade rapporten, men denne har valt att inte kommentera ärendet och istället hänvisat till det italienska fotbollsförbundet.

Fotbollsförbundets respons är enkel: ”Sedan reformen 1996 ansvarar fotbollsförbundet endast för vad som sker på sportslig nivå och kan således inte ingripa gällande ledningsfrågor i en klubb: dess jurisdiktion går under kraven för registrering. Vid denna tidpunkt då Parma respekterade dessa krav kunde vi inte göra något, när de bröt mot dessa agerade vi. Dessa parametrar var förut mycket strängare och med input från den tidigare ledningen och i samförstånd med ligaförbundet, sänktes dessa. President Tavecchio har redan förklarat att de ska se över reglerna och kanske kan ett första förslag till ändring presenteras på fredag”. Först nu, med en klassisk fotbollsklubb i stort förfall agerar fotbollsförbundet och försöker se över sitt bristande regelverk.
Samtidigt försöker fotbollsförbundet och ligaförbundet desperat finna vägar att få Parma att slutföra säsongen. En säsong, som de med ett tydligt regelverk, inte skulle ha fått påbörja. Kanske är det italienska systemet inte så effektivt, trots allt?

Cihan Dalaba
cihan@solocalcio.se

Relaterade artiklar